Bộ phim công giáo con mê 1 thời

Phim Samson và Dalila

Trả lời ngay và luôn: Samson và Dalila

Đây là bộ phim rất hay về 1 người có sức mạnh cực lớn do Thiên Chúa ban tặng.

Bối cảnh phim diễn ra trước khi Chúa Giê-su ra đời 1000 năm!

Phải thừa nhận những tình tiết trong phim diễn ra rất ly kỳ, xem rất đã mắt!

Nhận xét

Tổng số lượt xem trang