Đức Mẹ Maria: Kinh kính mừng

Kinh Kính Mừng

Đức Mẹ Maria

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Mẹ gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen
.

Nhận xét

Tổng số lượt xem trang