Kinh Lạy Cha

Nhận xét

  1. “LẠY CHÚA, CON CHẲNG ĐÁNG CHÚA NGỰ VÀO NHÀ CON, NHƯNG XIN CHÚA PHÁN MỘT LỜI THÌ LINH HỒN CON SẼ LÀNH SẠCH”

    Trả lờiXóa
  2. Lạy Chúa, xin cho con sớm gặp được người làm phụ con công việc!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang