Thánh Giuse: đấng công chínhKính mừng Giuse, Con vua Đavid, là đấng công chính và thanh sạch, Đấng Khôn Ngoan ở cùng Cha; Cha có phúc lạ hơn mọi người nam, và Giêsu, con lòng Mẹ Maria, bạn trung tín cha, gồm phúc lạ. Thánh Giuse, cha nuôi kính yêu và là đấng bảo hộ Chúa Giêsu Kitô cùng Hội Thánh, cầu cho chúng con là kẻ có tội, và xin cho chúng con được hưởng ơn khôn ngoan thần thiêng của Chúa, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.

Nhận xét

Tổng số lượt xem trang