Macellino Bánh và Rượu: bộ phim tuyệt vời


Phim hay quá, 1 thiên thần nhỏ đem bánh và RƯỢU và BÁNH cho CHÚA. Quả thật "CHÚA không thiếu, nhưng con người vẫn phải CHO"

Nhận xét

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang